Prečo musíme zomrieť?Nadotázky: Odkiaľ prichádza zlo?  Je smrť zlá?  

Prečo musíme zomrieť?

Podotázky: Prečo umierajú mladí ľudia?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk