Čo si obliecť?



Nadotázky: Čo robiť?  

Čo si obliecť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk