Ako vôbec viem, čo kedy robiť?Nadotázky: Aký je vzťah poznania a vôle?  

Ako vôbec viem, čo kedy robiť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk