Ako vôbec viem, čo kedy robiť?Nadotázky: Čo je poznanie?  

Ako vôbec viem, čo kedy robiť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk