Ako ukončiť vojnu (všetky vojny)?Nadotázky: Čo robiť?  Prečo sú vojny?  

Ako ukončiť vojnu (všetky vojny)?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk