Čo budeme robiť? (bez ohľadu nato, čo by sme chceli alebo mali)Nadotázky: Čo bude existovať?  

Čo budeme robiť? (bez ohľadu nato, čo by sme chceli alebo mali)

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk