Čo budeme robiť? (bez ohľadu nato, čo by sme chceli alebo mali)Nadotázky: Čo bude existovať?  

Čo budeme robiť? (bez ohľadu nato, čo by sme chceli alebo mali)

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk