Majú veci vlastnosti nezávislé na našom vnímaní?Nadotázky: Ako existuje ?  

Majú veci vlastnosti nezávislé na našom vnímaní?

Podotázky: Sú veci farebné?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk