Existuje nejaká ustálená, jasne a presne vytýčená definícia slov?Nadotázky: Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Existuje nejaká ustálená, jasne a presne vytýčená definícia slov?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk