Čo kupujeme?Nadotázky: Čo robíme?  

Čo kupujeme?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk