Čo kupujeme?Nadotázky: Čo robíme?  

Čo kupujeme?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk