Čo sú transcendentálie?Nadotázky: Čo sú univerzálie?  

Čo sú transcendentálie?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk