Existujú univerzálie?Nadotázky: Čo existuje?  Ako existuje ?  

Existujú univerzálie?

Podotázky: Existuje číslo?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk