Existujú univerzálie?Nadotázky: Čo existuje?  

Existujú univerzálie?

Podotázky: Čo je to číslo?  Existuje číslo?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk