Existujú anjeli, duchovné bytosti?Nadotázky: Čo existuje?  

Existujú anjeli, duchovné bytosti?

Podotázky: Ak zlo prichádza od diabla, prečo to diabol robí?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk