Čo je duša?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo je duša?

Podotázky: Existuje duša?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk