Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herakleitos    
Duša sveta je výpar z vlhkosti, ktorú má svet v sebe; duša v živých bytostiach je z vonkajšieho výparu a z výparu v nich samých a je tej istej prirodzenosti ako duša sveta.
O


Zdroj: Herakleitos In: Špaňár Július - Herakleitos z Efezu, s.148
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk