Čo je lepšie...alebo...?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je lepšie...alebo...?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk