Čo je lepšie...alebo...?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je lepšie...alebo...?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk