Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj.
O


Zdroj: Príslovia 15,16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk