Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak chceš zapchať ústa nejakému takzvanému filozofovi, keď ti vraví, že v živote prevažuje utrpenie nad radosťami, tak sa ho len opýtaj, či by chcel taký život, v ktorom niet ani jedného, ani druhého. Neodpovie ti, alebo sa bude vykrúcať; lebo ak odpovie záporne, miluje život taký, aký je, a keď ho miluje, považuje ho teda za príjemný; príjemný by však nemohol byť, keby mu bol na ťarchu. Ak však odpovie na otázku kladne, priznáva, že je hlupák, lebo v tom prípade holduje ľahostajnosti, a to je nezmyselné.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak chceš zapchať ústa nejakému takzvanému filozofovi, keď ti vraví, že v živote prevažuje utrpenie nad radosťami, tak sa ho len opýtaj, či by chcel taký život, v ktorom niet ani jedného, ani druhého. Neodpovie ti, alebo sa bude vykrúcať; lebo ak odpovie záporne, miluje život taký, aký je, a keď ho miluje, považuje ho teda za príjemný; príjemný by však nemohol byť, keby mu bol na ťarchu. Ak však odpovie na otázku kladne, priznáva, že je hlupák, lebo v tom prípade holduje ľahostajnosti, a to je nezmyselné.
O
O

Zdroj: Giacomo Casanova: Pamati 1, s. 276
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk