Existuje duša?Nadotázky: Čo existuje?  Čo je duša?  

Existuje duša?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk