Existuje duša?Nadotázky: Čo existuje?  Čo je duša?  

Existuje duša?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk