Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
A vystrel sa na dieťa tri razy a volal k Hospodinovi a riekol: Hospodine, môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohoto dieťaťa do jeho vnútornosti! A Hospodin vyslyšal hlas Eliášov, a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútorností, a ožilo.
O


Zdroj: 1 Králi 17:20
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk