Čo treba človeku vedieť, aby bol šťastný?Nadotázky: Čo je šťastie?  Čo robiť?  

Čo treba človeku vedieť, aby bol šťastný?

Podotázky: Ako prestať nenávidieť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk