Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius    
Čo je to zomrieť? Ak vezmeme do úvahy len vec samu a oddelíme od nej myšlienkovým rozborom všetky domyslenia obraznosti, potom nebudeme považovať smrť za nič iného než za úkon prírody: ak sa však niekto bojí úkonu prírody, je detinský. No smrť je nielen úkon prírody, ale prírode dokonca prospieva. – Taktiež treba rozjímať o tom, ako sa človek dostáva do styku s bohom, ktorou časťou svojej bytosti, a ako si počína táto jeho časť.
O


Zdroj: Hovory k sebe samému, Kniha 2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk