Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Premýšľanie o zmyslových predmetoch
ťa pripúta k zmyslovým predmetom
narastie túžba, a začneš na nich lipnúť
zbav sa tej závislosti, vyvoláva len hnev;
v hneve je tvoja myseľ zmätená
Ak je myseľ zmätená, zabudneš na svoje skúsenosti
ak zabudneš na skúsenosti a stratí sa rozlišovanie;
zmizne rozlišovanie a ty minieš jediný zmysel života.
...
oddanie sa átmanu, je jeho pokojnou radosťou
O


Zdroj: Bhagavadgíta s.36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk