Čo je civilizácia?Nadotázky: Čo ma robí mnou?  

Čo je civilizácia?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk