Ak má človek slobodnú vôľu, vie Boh dopredu ako sa človek rozhodne?Nadotázky: Čo je to Boh?  Sme slobodní?  

Ak má človek slobodnú vôľu, vie Boh dopredu ako sa človek rozhodne?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk