Stráca sa informácia vo vesmíre /čiernych dierach/?Nadotázky: Čo bude existovať?  

Stráca sa informácia vo vesmíre /čiernych dierach/?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk