Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk