Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?Nadotázky: Čo bolo skôr?  

Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?

Podotázky: Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk