Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk