Čo je to mužnosť? Čo je to ženskosť?Nadotázky: Čo ma robí mnou?  

Čo je to mužnosť? Čo je to ženskosť?

Podotázky: Koľko pohlaví existuje?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk