Čo je to mužnosť? Čo je to ženskosť?Nadotázky: Čo ma robí mnou?  

Čo je to mužnosť? Čo je to ženskosť?

Podotázky: Koľko pohlaví existuje?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk