Čo je to sen?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo je to sen?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk