Aký je vzťah filozofie a vedy?Nadotázky: Čo je to filozofia?  Čo je veda?  V akom vzťahu s.... existuje?  

Aký je vzťah filozofie a vedy?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk