Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : My (teoretický fyzici) by sme aj potrebovali filozofov, ale na takej úrovni, aby nám odpovedali na naše otázky. Filozofi by mali byť na úrovni kvantovej fyziky, alebo na úrovni teórie relativity, lebo to sú svety, ktoré už prechádzajú za empirický svet, ale také filozofie nemáme. Preto musíme filozofovať ad hoc na úrovni teoretických rovníc.
--------
----


Zdroj: citát Steven Weinberga , nositeľa nobelovej ceny in Podcast Filozofia v kocke 6 _ Filozofia a veda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk