Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Samotni špičkoví vedci filozofujú, aj keď len sami pre seba, lebo inak by nikdy nemali odvahu k novým myšlienkam.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk