Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak by som nefilozofoval, nikdy by mi nenapadlo, že priestor môže byť zakrivený.
--------
----


Zdroj: citát Einstein in Podcast Filozofia v kocke 6 _ Filozofia a veda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk