Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rudolf Carnap    
Filozofia sa zaoberá vedou iba z logického hľadiska. Filozofia je logika vedy, t.j. logická analýza pojmov, výrokov, dôkazov a vedeckých teórií.
O


Zdroj: O povahe filozofickych problemov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk