Môže sa človek zmeniť?Nadotázky: Čo je človek?  

Môže sa človek zmeniť?

Podotázky: Ako zmeniť myslenie?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk