Robiť si to?Nadotázky: Čo robiť?  

Robiť si to?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk