Čo je omyl/Ako sa môžme mýliť?Nadotázky: Čo je poznanie?  

Čo je omyl/Ako sa môžme mýliť?

Podotázky: Na ktorej strane je pravda?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk