Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Prekonane inobytie ciže omyl je nevyhnutným momentom pravdy.
O


Zdroj: Hegel: Logika, Bratislava 1961, s.264
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk