Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke - asocianizmus : Myšlienkové asociácie založené na náhode alebo zvyku (pasívne sa posilňujúce opakovaním) môžu byť koreňom šialenstva.
--------
----
John Locke - asocianizmus : Myšlienkové asociácie založené na náhode alebo zvyku (pasívne sa posilňujúce opakovaním) môžu byť koreňom šialenstva.
--------
----


Zdroj: parafraza - (Essay Concerning Human Understanding chapter on association of ideas (book 2, chapter 33)) https://iep.utm.edu/associat/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk