Žil som v minulých životoch?Nadotázky: Čo existovalo?  

Žil som v minulých životoch?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk