Žil som v minulých životoch?Nadotázky: Čo existovalo?  

Žil som v minulých životoch?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk