Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Snaha hmyzu pred zimou uložiť vajíčka a nazhromaždiť pre ne potravu sa podobá snahe človeka, ktorý si večer starostlivo odkladá svoje šaty, aby si ich ráno mohol zasa obliecť.
O


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung , s.47 v poznámkach, parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk