Arthur Schopenhauer

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Arthur Schopenhauer

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1788 až 1860

voluntarizmus,Frankfurt,Nemecko,monizmus


Filozofická škola: voluntarizmus filozofia života biologizmus monizmus


Diela : Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde-1813
Ueber das Sehn und die Farben-1816
Theoria colorum-1830
Svet ako vôľa a predstava (Die Welt als Wille und Vorstellung . Erster Band), 1819 ,Zweite, vermehrte Auflage 1844. Dritte, verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage 1859 Prelozil E. Terray ???? M.Vana 1997. Patricia Elexova 2010.
O vôli v prírode (Über den Willen in der Natur), 1836
Die beiden Grundprobleme der Ethik: Ueber die Freiheit des menschlichen Willens - O slobode vôle (Über die Freiheit des menschlichen Willens), 1839
Ueber das Fundament der Moral
Die Welt als Wille und Vorstellung. Zweiter Band, 1844
Parerga und Paralipomena, 1851. Zwei Bände, enthalten die Aphorismen zur Lebensweisheit
Über die Universitäts-Philosophie
Über Schriftstellerei und Stil u. a.
Über das Geistersehn und was damit zusammenhängt

Povedali o ňom

Moritz Schlick : Schopenhauer mal celkom jasnú intuíciu, keď pohŕdavo hovoril o profesionálnej filozofii profesorov filozofie. Jeho názor bol, že človek by sa vobec nemal pokúšať vyučovať filozofiu, ale len dejiny filozofie a logiku.(ad Arthur Schopenhauer). >>

Niekto : Schopenhauer urobil vo filozofii biologicky obrat - od ducha k biologii, t.j. vysvetluje ducha biologiou. Ten obrat je stale aktualny. Nebol vsak podobny aktualnym biologistom, t.j. ze by veril,ze biologia nas plne determinuje. Veril v ludsku moc popriet biologiu. (ad Arthur Schopenhauer) >>

Niekto : V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson. >>

Friedrich Nietzsche : Súcit bol označený za cnosť, za podstatu a zdroj všetkých cností, - treba si ale všimnúť, že z hľadiska filozofie, ktorá je nihilistická, ktorá si na štít vypísala Odmietanie života. Arthur Schopenhauer mal v tomto pravdu: Cez súcit sa život odmieta, stava sa odmietnutiahodným. Súcitenie je praktikovaním Nihilizmu. >>

Friedrich Nietzsche : Čo to znamená, keď filozof ospevuje asketické ideály?.. Chce uniknúť trápeniu.. Arthur Schopenhauer, ktorý považoval sexualitu za svojho osobného nepriateľa (včítane jej nástroja, ženy, --instrumentum diaboli--), potreboval nepriateľov na to aby mohol robiť to čo miloval - používať pochmúrne, žlčové, čierno zelené slová; zúriť pre samo zúrenie ako svoju vášeň; ochorel by , stal by sa pesimistom (lebo ním nebol, hoci ním chcel byť) bez svojich nepriateľov , bez Hegela, bez žien, zmyslovosti a všetkej vôle k existencii, prežitiu. Schopenhauer by inak nezostal , nechal by to tak; jeho nepriatelia ho držali, jeho nepriatelia ho stále zvádzali k existencii, jeho hnev bol ako pri starých kynikoch jeho občerstvenie, jeho odmena, jeho liek voči hnusu, jeho šťastie. (ad asketizmus) >>

Niekto : Bol to Arthur Schopenhauer , ktorý ako prvý v modernom myslení, zdôrazňoval možnosť, že pojem života je základnejší a viac zahrňujúcejší ako pojem (fyzikálnej) sily, a je to Henri Bergson, ktorý vo svojej vlastnej generácii prevzal túto myšlienku a takmer presvedčil celý skeptický svet za pomoci svojej úprimnosti a výrečnosti. >>

Arthur Schopenhauer
Dobre je to, co chceme.
Arthur Schopenhauer
Dobro a zlo je relatívne.
Arthur Schopenhauer
Zlé je to čo nechceme.
Arthur Schopenhauer
Dobro a zlo je relatívne.
Arthur Schopenhauer
Podstatou sveta je utrpenie.
Arthur Schopenhauer - subjektívny idealizmus
Svet je moja predstava.
Arthur Schopenhauer
Svet ako vôľa
Arthur Schopenhauer
Svet ako vôľa a predstava
Arthur Schopenhauer
Podstatou sveta je utrpenie.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk