Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Dobro a zlo je relatívne.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Dobro a zlo je relatívne.
O

Zdroj: Svet ako vôľa a predstava
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk