Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Pojem dobra je v podstate relatívny a označuje primeranosť nejakého objektu ku nejakému konkrétnemu snaženiu sa vôle.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Pojem dobra je v podstate relatívny a označuje primeranosť nejakého objektu ku nejakému konkrétnemu snaženiu sa vôle.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Pojem dobra je v podstate relatívny a označuje primeranosť nejakého objektu ku nejakému konkrétnemu snaženiu sa vôle.
--------
----


Zdroj: A. Schopenhauer : Die Welt als Wille und Vorstellung, s.400
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk