Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Sama existencia je dobro, neexistencia je zlo.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Sama existencia je dobro, neexistencia je zlo.
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk