Aristoteles

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Aristoteles


-384 až -322

klasická grécka filozofia,Staigera,Grecko


Filozofická škola: klasická grécka filozofia nominalizmus v otázke univerzálií


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk