Aristoteles

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Aristoteles

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-384 až -322

klasická grécka filozofia,Staigera,Grecko


Filozofická škola: klasická grécka filozofia nominalizmus v otázke univerzálií pluralizmus Hylémorfizmus veľkí aténčania


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk