Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Za tretie sa príčinou nazýva to, z čoho najskôr pochádza počiatok (arché) zmeny alebo pokoja; tak napríklad príčinou je radca, a tak otec je príčinou dieťata a vôbec pôsobiaci činiteľ je príčinou toho, čo je spôsobené, a meniaci činiteľ je príčinou toho, čo je menené.
--------
----
Aristoteles : Za tretie sa príčinou nazýva to, z čoho najskôr pochádza počiatok (arché) zmeny alebo pokoja; tak napríklad príčinou je radca, a tak otec je príčinou dieťata a vôbec pôsobiaci činiteľ je príčinou toho, čo je spôsobené, a meniaci činiteľ je príčinou toho, čo je menené.
--------
----


Zdroj: Ariistoteles: Metafyzika, kniha piata, 2 kap. Príčina
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk