Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Poslaním umenia je očistiť (katarzia) myseľ od zlých pohnútok a viesť človeka k mravnej dokonalosti.
O


Zdroj: Aristoteles In Furstova,Trinks: Filozofia s.244
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk