Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Sú tri druhy priatestva. Priateľstvo kôli úžitku, priateľsvo kôli zábave, priateľstvo dobrých.
O


Zdroj: Ina Schmidt: Freundschaft – der Schlüssel zum Glück? (Sternstunde Philosophie)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk