Mencius

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Mencius

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-372 až -303

konfucianizmus, nasledovník Konfucia, zaujímala ho konfrontácia s logikou mohistov. Povodca sekty mohistov bol povodne vyrobcom zbrani a v opozicii ku Konfuciovi si vytvoril sektu. Bola to výborná škola logiky, známa aj svojimi 12-timi apóriami, z ktorých najznámejšia je - /Biely kôn nie je kôň./


Filozofická škola: konfucianizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk