Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Tri vymedzenia metafyziky: 1. Metafyzika ako veda o prvých príčinách. 2. Jestvuje veda, ktorá skúma jestvujúco ako jestvujúco..... 3. Metafyzika ako veda o Bohu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Tri vymedzenia metafyziky: 1. Metafyzika ako veda o prvých príčinách. 2. Jestvuje veda, ktorá skúma jestvujúco ako jestvujúco..... 3. Metafyzika ako veda o Bohu.
O
O
------------

Zdroj: Škárove Prednášky o Aristotelovej Metafyzike
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk