Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Vladárstvo mnohých je nedobre. Nech jeden je vladcom.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Vladárstvo mnohých je nedobre. Nech jeden je vladcom.
O
O
----

Zdroj: Met12kniha10kap
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk